ŽERIAVY ZŤK

 

         Spoločnosť ZŤK ponúka svojim zákazníkom v oblasti mostových žeriavov riešenia šité na mieru a individuálny prístup od samotného návrhu projektu až po jeho realizáciu. Našimi konštrukčnými riešeniami sa dokážeme prispôsobiť najrôznejším rozmerom výrobných hál, obmedzeniam a nárokom na prevádzku žeriavových systémov. Žeriavy ZŤK sa vyznačujú spoľahlivosťou , sofistikovaným vybavením a elektronickými doplnkami, ktoré nie sú všade štandardom.

VÝROBA A MONTÁŽ MOSTOVÝCH ŽERIAVOV

 

    Sortiment mostových žeriavov od firmy ZŤK zahŕňa tri základné typy a to jednonosníkové ,dvojnosníkové a podvesné mostové zeriavy. Mostové žeriavy ŽTK zdvíhajú bremená až do 50t a spoľahlivo zabezpečujú ich celoplošnú manipuláciu vo výrobných halách. Kompletná dodávka mostového žeriava pozosáva z výroby, montáže, spracovania technickej dokumentácie, vykonaní potrebných skúšok a zaškolenia obsluhy žeriava. Medzi hlavné technické parametre a charakteristiky žeriavov ZŤK patria:

 

 • Ponúkame výrobu žeriavov s nosnosťou do 50t a s najväčším rozpätím 30m.
 • Hlavný nosník je vyrobený z valcovaného oceľového profilu alebo ako zváraný nosník krabicového typu.
 • Kolesá žeriava sú objemovo kalené, možnosť zabezpečenia automatickým grafitovým mazaním
 • Priečniky žeriava možu byť vybavené bočnými vodiacimi kladkami, ktoré zamedzujú priečeniu mosta a znižujú opotrebenie žeriavovej dráhy.
 • Žeriavy sú vybavené elektrickými kladkostrojmi od popredných výrobcov ako STAHL, LIFTKET, KITO, GH
 • Sú riadené za pomoci frekvenčných meničov s cieľom dosiahnúť čo najpriaznivejšie rozbehové, dobehové charakteristiky a plynulosť preádzky zdvíhacieho zariadenia.
 • Možnosť dodania špeciálnych zariadení na uchytávanie bremena ako magnet, drapák, traverza a iné...
 • Ovládanie je zabezpečené rádiovým diaľkovým ovládaním, závesným tlačidlovým ovládačom alebo joistickovým ovládačom z kabíny žeriava.
 • Žeriav može byť vybavený zariadením proti preťaženiu a to mechanickým, tenzometrickým alebo zariadením na báze piezoelektrických snímačov sily.
 • V prípade,že sa na dráhe nachádza viac žeriavov, je veľmi užitočné použiť optoelektrické antikolízne zariadenie. Ak dôjde k priblíženiu oboch žeriavov, toto zariadenie automaticky zaradí pomalší stupeň alebo úplne  zastaví postup žeriava.
 • Systém snímania a vyhodnocovania hmotnosti bremena, tenzometrické váhy.
 • V prípade automatizovaných prevádzok je možné použiť aj súradnicový navádzací a polohovací systém pre mostové žeriavy, ktorý automaticky usatví žeriav do vopred definovanej polohy prípadne série polôh.
 • Napájanie žeriava je realizované pomocou krytej plastovej troleje (AKAP, WAMPFLER),  alebo zhrňovacím káblovým vedním či dnes už len zriedkakedy  otvorenou trolejou.

       

        Jednotlivé zariadenia a výbava je zakomponovaná do žeriava podľa želania a potrieb zákazníka. Na základe dohody a predložených požiadaviek dokážeme zapracoovať do projektu akýkoľvek doplnok napríklad prídavnú brzdu zdvihu, nevýbušné prevedenie či zvýšené krytie.

 

MODERNIZÁCIA , REKONŠTRUKCIE A OPRAVY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV

 

        Spoločnosť ZŤK sa už takmer dve desaťročia zaoberá modernizáciou, najrôznejšimi opravami či úpravami mostových žeriavov. Dodávame a montujeme elektrické a elektronické produkty firiem TER, GALVI, EMOTRON, VONSCH, ELCA, WAMPFLER, National Instruments a iných. Veľmi často realizujeme aj opravy mechanických častí, prevodviek, bŕzd, výmeny kolies, ložísk či lán žeriavov. Vrámci modernizácie a opráv najčastejšie prevádzame nasledovné úkony:

 

 • Doplnenie rádiového diaľkového ovládania mostového žeriavu alebo zakladača, dodávame materiál od výrobcov          HBC Radiomatic, CATTRON theimeg, ELCA, HETRONIC.
 • Zabudovanie frekvenčných meničov pre dosiahnutie plynulého rozbehu, dobehu a vhodných rýchlostných charakteristík posuvu alebo zdvihu mostových žeriavov.  Preferujeme meniče VONSCH.
 • Kompletná alebo čistočná modernizácia elektrických častí napr. výmeny koncových vypínačov TER, TELEMECANIQUE, akustickej signalizácie, pohonov, nárazníkov atď...
 • Doplnenie rôznych zariadení ako napr. zariadení proti preťaženiu, tenzometrických váh, antikolíznych zariadení a snímačov polohy.
 • Rekonštrukcie a modernizácie trolejového napájania žeriava, výmeny otvorenej za krytú trolej značiek WAMFLER, AKAP.
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvodových skríň.
 • Opravy a výmeny bŕzd, brzdových mechanizmov, kolies ložísk a iných mechanických častí mostových žeriavov.
 • Úpravy geometrických rozmerov (skracovanie, predlžovanie) mosotvých žeriavov.
 • Zvyšovanie nosnosti a vystužovanie žeriavov,  žeriavových dráh a manipulačných zariadení.
 • Doplnenie osvetlenia, montážnych lávok, plošín a iných mechanických komponentov.
 • Povrchové nátery mostových žeriavov a žeriavových dráh.
   

    

              V prípade záujmu o mostový žeriav ZŤK alebo niektorú z ponúkaných služieb nás prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom viď. sekcia kontakt. Akonáhle od Vás obdržíme bližšiu špecifikáciu dopytu, prípadne po osobnej obhliadke, Vám pošleme cenovú ponuku.