kolajnice am

O nás

        Spoločnosť ZŤK sa primárne zameriava na výrobu a opravy zdvíhacích zariadení, žeriavových dráh a oceľových konštrukcií. Orientuje sa tiež na revízie a modernizáciu týchto zariadení ako aj na montážne práce vo výškach, kovovýrobu či zváračské práce.

        Na trhu pôsobí od roku 1991, pričom jej zakladateľ Ing. Jozef Zaťko mal už v tomto čase bohaté skúsenosti v oblasti výroby a opráv žeriavových dráh a manipulačnej techniky. Od začiatku svojho fungovania kladie dôraz na kvalitu výroby a poskytovaných služieb, rýchly servis a najmä spokojnosť zákazníka.
      V roku 1993 spoločnosť ZŤK navrhla a zahájila výrobu vlastného systému pre pružné i tuhé upevňovanie žeriavových koľajníc, vhodného pre oceľové aj betónové žeriavové dráhy či regálové zakladače. Systém svoriek ZŤK predstvuje kreatívne a konštrukčne elgantné riešenie montáže koľajníc.
       S cieľom rastu a zlepšovania služieb spoločnosť v roku 2000 dobudovala vlastné výrobné a administratívne priestory s rozlohou viac ako 650 m2.Tím špecializovaných pracovníkov je schopný v pomerne krátkom čase spracovať a technicky uskutočniť individuálne potreby našich zákazníkov.  
                                           
       Spoločnosť má od roku 2009 zavedený systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Od svojho vzniku prešla mnohými inováciami technologických procesov, modernizáciou strojového parku  tak aby bola schopná úspešne uspokojiť neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov. V súčasnosti zamestnáva viac ako 10 pracovníkov, pôsobí vrámci celého Slovenska a v zahraničí, bezpochyby sa radí medzi moderné, rozvíjajúce sa spoločnosti.