STĹPOVÉ A NÁSTENNÉ ŽERIAVY

 

    Stĺpové a konzolové otočné žeriavy sú neoceniteľnými pomocníkmi v skladoch, dielňach, montážnych linkách, jednoducho všade tam, kde je potreba flexibilnej manipulácie a presného polohovania. Ich prednosťou sú nízke nároky na priestor a svetlú výšku dielňe pričom dokážu spoľahlivo zdvíhať bremená až do 6 ton. Nezáleží na tom, či bolo ich umiestnenie na pracovisku vopred plánované, kotvia sa totiž aj na existujúcu podlahu alebo konštrukciu, stoja na vlastnom stĺpe alebo sa jednoducho namontujú na stenu. Či už montujete ťažké súčasti, vymieňate nástroje alebo upínate rozmerné obrobky, s otočnými žeriavmi ZŤK sa manipulácia stáva príjemnejšou a hospodárnejšou.

 

STĹPOVÉ OTOČNÉ ŽERIAVY

 

    Stĺpové žeriavy ZŤK sú vyrábané na mieru, ich rozmery a vybavenie je navrhnuté podľa potrieb a želania zákazníka, zohľadňujú možnosť ukotvenia, obmedzení a svetlých rozmerov pracoviska. Zdvíhacie zariadenie a jeho indiduálna výbava je zostavená z čiastočne vopred pripravených komponentov na báze "stavebnicových" modelov a teda je kompletná realizácia žeriava možná v priebehu krátkeho časového intervalu. Charakteristiky stĺpových žeriavov ZŤK:

 • max. nosnosť 6 000kg / vyloženie do 8m / výška zdvihu do 8m
   Vyhotovenie podľa príslušnej normalizácie (STN, Eurokod, DIN) pre žeriavy a nosné oceľové konštrukcie.
 • Uhol otočenia podľa zvoleného typu 290° alebo n x 360°, pričom može byť ľubovolne obmedzený nastaviteľným koncovým spínačom otáčania. V prípade otáčania n x 360° je rameno žeriava napájané krúžkovým zberačom.
 • Otáčanie ramena je pri nižších nosnostiach a občasnej manipulácii zabezpečené manuálne a pri náročnejších prevádzkach elektrickou otočou.
 • Stĺpový žeriav je vybavený aj zariadením na reguláciu odporu otáčania.
 • Zdvih bremena zabezpečuje elektrický retiazkový alebo lanový kladkostroj. Dostupné sú jedno alebo viac rýchlostné kladkostroje (+mikrozdvih), poprípade kladkostroj može obsahovať zabudovaný frekvenčný menič pre plynulé ovládanie rýchlosti zdvihu a pojazdu. Bežne dodávame elektrické kladkostroje od výrobcou KITO, STAHL, LIFTKET,GH a dopredávame kladkostroje BALKANCAR vrátane náhradných dielov. V prípade malých nosností je možnosť použiť manuálny retiazkový kladkostroj BRANO.
 • Súčasťou kladkostroja je zvyčajne aj mechanická trecia spojka, ktorá slúži ako zariadenie proti preťaženiu, v prípade, že túto kladkostroj neobsahuje je možnosť nainštalovať klasické zariadenie proti preťaženiu.
 • Pojazd mačky može byť manuálny alebo elektrický s možnosťou plynulej regulácie rýchlosti posuvu. Rozsah pojazdu je nastaviteľný za pomoci koncového spínača pojazdu kladkostroja.
 • Ovládanie je najčastejšie realizované závesným ovládačom, v prípade záujmu žeriav vybavíme rádiovým diaľkovým ovládaním alebo kombinovaným ovládaním.
 • Stĺp žeriavu je vyrobený z oceľovej rúry alebo zo špeciálneho štvorcového profilu. Pätka stĺpu je rebrovaná a zaisťuje tak vysokú stabilitu a pevnosť aj bez použitia kotviacej medzidosky prípadne pri použití kotviacej dosky s malými rozmermi.
 • Kotvenie otočného žeriava može byť realizované na existujúcu podlahu haly za pomoci oceľovej dosky a chemických kotiev alebo kotevné skrutky zalejeme do nami vytvoreného betónového základu čiže bez použitia oceľovej kotviacej dosky.
 • Ochrana proti korózií pieskovaním oceľovým pieskom a náterom s odtieňom podľa želania.

KONZOLOVÉ NÁSTENNÉ ŽERIAVY

 

    Konzolový žeriav je veľmi obľúbené riešenie manipulácie s bremenami. Vyplýva to z jeho výhod, predovšetkým dokonalého využitia priestoru na pracovisku, či ekonomickej dostupnosti konštrukcie bez potreby vlastného stĺpu. Jediným obmedzením v porovnaní s klasickým stĺpovým žeriavom zostáva vysoká náročnosť na bezpečné ukotvenie. Konzolový žeriav je možné kotviť výhradne na stĺpy výrobných hál alebo na časti nosnej konštrukcie, či betónové steny.

 • Rozsah otáčania v rozmedzí 180°.
 • Kotviaca konzola je vyorbená tak aby obopínala betónovú halovú podperu, v prípade oceľovej konštrukcie je pripevňovaná pevnostným skrutkovým spojením priamo na profil konštrukcie alebo pomocou naváracích platní. Konzolu je v prípade betónových stien tiež možné kotviť s použitím oceľových platní a chemických kotiev.
 • Otočný kĺb je realizovaný prostredníctvom valivých ložísk, odpor otáčania ramena žeriava je nastaviteľný.
 • Všetky ostatné charakteristiky sú zhodné ako pri klasickom stĺpovom žeriave.